Obligatiestructuur

Home » Obligatiestructuur

Onlangs heeft Toverland Finance haar obligatie uitgifte serie IIIA afgerond.

De serie met een rentevergoeding van 3,75% per jaar en een looptijd van 6 jaar werd enthousiast ontvangen en was ruim voor de stortingsdatum voltekend. Tevens hebben wij nog enkele kandidaten op onze lijst met geïnteresseerden geplaatst voor een mogelijke volgende uitgifte. Middels deze uitgifte werd een lening van derden afgelost en realiseert Toverland voor meerdere jaren een substantiële rentelasten besparing.

Wij danken alle obligatiehouders voor hun deelname en het in ons gestelde vertrouwen.
Frans van Tiggelen, Directeur Toverland Finance, 10 november 2019

________________________________________________________________________

 

Toverland Finance B.V. geeft via tranche III A obligaties uit ter waarde van € 3.500.000,- nominaal voor de aflossing van een lening van derden.
Toverland Finance B.V. leent deze gelden uit aan Toverland Holding B.V.. De obligaties zijn nominaal € 50.000,- per stuk, inleg is minimaal € 100.000,-.

Stortingsdatum is 1 november 2019, eerste rentebetaling vindt plaats op 1 december 2019.

De rentecoupon bedraagt 3,75% per jaar en deze wordt maandelijks achteraf op de eerste werkdag overgemaakt op een door de obligatiehouder op te geven rekeningnummer. Hierdoor is het effectieve rendement op jaarbasis 3,82%. De looptijd bedraagt 6 jaar.

Toverland Holding B.V. staat borg voor de obligatieverplichtingen van Toverland Finance B.V..
De beleggingen vinden plaats buiten AFM toezicht en voor deze activiteit geldt dus geen prospectusplicht.

De Toverlanddirectie zal jaarlijks een informatieavond organiseren voor haar obligatiehouders. Naast het informeren over de actuele stand van zaken, zullen we u onderdompelen in de Toverlandsfeer, zodat u samen onze magie kunt ervaren.