Obligatiestructuur

Home » Obligatiestructuur

Toverland Finance B.V. geeft via tranche IV A obligaties uit ter waarde van € 4.000.000,- nominaal voor de aflossing van een lening van derden.
Toverland Finance B.V. leent deze gelden uit aan Toverland Holding B.V.. De obligaties zijn nominaal € 50.000,- per stuk, inleg is minimaal € 100.000,-.

Stortingsdatum is 1 januari 2021, eerste rentebetaling vindt plaats op 1 februari 2021.

De rentecoupon bedraagt 4% per jaar met maandelijkse betaling op een door de obligatiehouder op te geven rekeningnummer. Hierdoor is het effectieve rendement op jaarbasis 4,07%. De looptijd bedraagt 6 jaar.

Toverland Holding B.V. staat borg voor de obligatieverplichtingen van Toverland Finance B.V..
De beleggingen vinden plaats buiten AFM toezicht en voor deze activiteit geldt dus geen prospectusplicht.

De Toverlanddirectie zal jaarlijks een informatieavond organiseren voor haar obligatiehouders. Naast het informeren over de actuele stand van zaken, zullen we u onderdompelen in de Toverlandsfeer, zodat u samen onze magie kunt ervaren.