Obligatiestructuur

Home » Obligatiestructuur

Toverland Finance B.V. geeft via tranche V A obligaties uit ter waarde van € 4.000.000,- nominaal voor de investering in vier nieuwe attracties en een aantal belevingselementen.

Toverland Finance B.V. leent deze gelden uit aan Toverland Holding B.V.

De obligaties zijn nominaal € 50.000,- per stuk, inleg is minimaal € 100.000,-.

Stortingsdatum is 1 november 2022, eerste rentebetaling vindt plaats op 1 december 2022.

De rentecoupon bedraagt 4% per jaar en deze wordt maandelijks achteraf op de eerste werkdag overgemaakt op een door de obligatiehouder op te geven rekeningnummer. Hierdoor is het effectieve rendement op jaarbasis 4,07%.

De looptijd bedraagt vijf jaar.

Toverland Holding B.V. staat borg voor de obligatieverplichtingen van Toverland Finance B.V.

De beleggingen vinden plaats buiten AFM-toezicht en voor deze activiteit geldt dus geen prospectusplicht.

De Toverland-directie zal jaarlijks een informatieavond organiseren voor haar obligatiehouders. Naast het informeren over de actuele stand van zaken, zullen we u onderdompelen in de Toverland-sfeer, zodat u samen onze magie kunt ervaren. Voor ons de ultieme kans u te laten voelen dat we echt waarmaken wat we in dit memorandum schrijven.