Nieuwe uitgifte obligaties

20 april 2017
DevelopMen
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe uitgifte obligaties

In 2017 en 2018 gaat Toverland haar uitbreiding fase 5 realiseren. Het bouwen van twee nieuwe themagebieden vergt een investering van bijna 30 miljoen euro. In de benodigde gelden wordt deels voorzien uit eigen middelen, grotendeels door onze huisbankier en deels door de uitgifte van obligaties door Toverland Finance.

Vanaf medio mei kunt u hierop inschrijven door middel van de formulieren op onze website. U kunt ook eerst nadere informatie opvragen via de link op onze website. Wij zullen u het informatiememorandum laten toekomen en indien gewenst een afspraak met u maken om dit nader toe te lichten en/of uw vragen te beantwoorden.

De emissie voorwaarden vindt u onder “Obligatiestructuur”.