Disclaimer

Home » Disclaimer

Online reglement

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement. Alle gegevens die u stuurt naar Attractiepark Toverland dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Attractiepark Toverland ter beschikking stelt, geldt dat Attractiepark Toverland handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Attractiepark Toverland naar haar Privacy Statement, die op deze site is geplaatst.

Aansprakelijkheid
Attractiepark Toverland zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Attractiepark Toverland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Attractiepark Toverland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Attractiepark Toverland hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Attractiepark Toverland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Attractiepark Toverland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Attractiepark Toverland.

Intellectuele eigendomsrechten
Attractiepark Toverland, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Attractiepark Toverland.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Privacy Statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens m.b.t. uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de E.U.. In dat geval nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien u niet langer e-mailings van Attractiepark Toverland wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht.

Website en cookies
Op de website van Attractiepark Toverland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.

Attractiepark Toverland maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Attractiepark Toverland gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u lezen op de pagina van de cookiewetgeving.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kunt u op elk moment op de site raadplegen. Een wijziging zal door middel van een prominente aankondiging weergegeven worden op onze site.

Aansprakelijkheid
Attractiepark Toverland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.

Copyright 2014 Attractiepark Toverland